Voorwaarden, Levering & Betaling

Bezorging en betaling
Per Post: TNT
U maakt het bedrag van het “bestelde product” over op ons rekeningnummer 309049156 OVV VAN UW ID BESTELNUMMER. tav de UURWERKSPECIALIST
Wij zullen uw bestelling versturen als uw betaling is ontvangen.
Wij nemen via e-mail contact met u op mocht een product onverhoopt niet voorradig zijn

Rabobank Beetsterzwaag
Bank gegevens bestellingen buiten Nederland
IBAN : NL42 RABO 0309 0491 56
SWIFT ADRES: RABONL2U

KVK NUMMER 01075798
BTW NUMMER  8056.00.802.B.01
DE UURWERKSPECIALIST VOF
HOOFDSTRAAT 67
9244CM BEETSTERZWAAG
06-23081887


HIERONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene Voorwaarden

1.Algemeen
1.0 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
1.1 Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite meteospecialist.nl en uurwerkspecialist.nl (hierna worden beiden verwezen als zijnde meteospecialist.nl)

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Meteospecialist.nl  behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Meteospecialist.NL garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.
1.5 De garantie periode is twee jaar tenzij op de website anders vermeld.
1.6 Levering is inclusief eenmalig benodigde batterijen tenzij op de website anders vermeld.
1.7 De portokosten van retourzending , tijdens de garantie periode zijn zonder uitzondering voor de klant.

2.Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 2 tot 3 werkdagen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn van 30 dagen  om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden (tenzij in overleg een nieuwe termijn is afgesproken) en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.Annuleren van de order

Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit dan doen voordat de bestelling is verzonden. Annuleren kan zowel telefonisch via 06-23081887 als per e-mail info@uurwerkspecialist.nl .

4.Prijzen
4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 21%BTW en excl. verzendkosten.

5.Afkoelingsperiode
5.1 Na het verstrijken van de afkoelingsperiode van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.
5.2 Na ontvangst van uw bestelling heeft u gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald, inclusief verpakkingskosten.
5.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de verpakking geopend en/of niet in de originele of niet complete verpakking wordt geretourneerd.
5.4 Op speciale bestellingen of speciaal bestelde goederen is deze Wet niet van toepassing. (hier worden dan retourzending importeur / annuleringskosten voor in rekening gebracht)

6.Overeenkomst
6.1 meteospecialist.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

7.Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite meteospecialist.nl  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8.Geschillen
8.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
8.2 Op alle overeenkomsten en transacties van    meteospecialist.nl
is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
8.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

9.Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van meteospecialist.nl
uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
9.2 meteospecialist.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
9.3 meteospecialist.nl is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
9.4 De opdrachtgever vrijwaart meteospecialist.nl uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

10.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Een niet oplosbaar geschil wordt voorgelegd aan de rechtbank van Arrondissement Friesland.

11.Privacy en Cookies
11.1 In verband met de wet op de privacy worden uw persoonlijke gegevens die u invult op onze website vanaf nu versleuteld verzonden. U herkent veilige websites aan het slotje en de “s” achter http bovenin uw browser. Nu wordt de oude http domeinnaam nog automatisch doorgeschakeld naar https maar ooit gaat deze doorverwijzing verdwijnen. Dus indien u in uw favorieten een snelkoppeling heeft naar onze website dan raad ik u aan om een nieuwe snelkoppeling te maken.
11.2 In tegenstelling tot verreweg de meeste websites gebruikten en gebruiken wij nooit en te nimmer cookies. Uw gegevens werden en worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw bestelling, en zo hoort het ook.

 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en worden dagelijks bijgewerkt. verzend kosten zoals aangegeven bij verzendmethodes.