Disclaimer

De v.o.f. “De Uurwerkspecialist“, gevestigd te Beetsterzwaag, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door ons of door derden aangeboden informatie op de website van “De Uurwerkspecialist”.

Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de eigendomsrechten van derden.

“De Uurwerkspecialist” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van “De Uurwerkspecialist”.

“De Uurwerkspecialist” behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen dan wel te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, of andere derden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
(prijzen, afbeeldingen en omschrijvingen kunnen fouten bevatten en onderhevig zijn aan wijzigingen)